Smålinger ønsker at bidrage til, at børn bliver gode til at lære og udvikler sig til livsduelige og innovative mennesker.

love and learning

Smålinger® har fokus på hele barnets udvikling. Alle barnets sanser og kompetencer.
Samtidig tror vi på, at anerkendelse, genkendelse og gentagelse skaber den bedste læring hos barnet. Lige nu – og resten af livet.

Vores produkter er bygget op omkring fire områder, som er illustreret med ikonerne herunder.
Under beskrivelsen af det enkelte Smålinger® sæt kan du se, hvordan hvert område kommer i spil – bare kig efter ikonerne.

Leg

Motorik, sanser, aktiv læring, fantasi, personlig kompetence

Samvær

Fællesaktivitet, sjov, anerkendelse, efterligning, social kompetence

Musik

Musiklytning, sang, rytme, dynamik, sangleg

Sprog

Tale, ordforråd, læsning, skriftsprog, dialog, sproglig kompetence